Достатъчно добрият родител е най-добрият родител

Достатъчно добрите родители не се стремят да бъдат перфектни родители и не очакват съвършенство от децата си.

Достатъчно добрите родителите уважават децата си и се опитват да разбират личността им .

Достатъчно добрите родители са по-загрижени за опита, който детето придобива е детството си, отколкото за бъдещето на детето като възрастен.

Достатъчно добрите родители предоставят помощта, от която децата им имат нужда и искат, но не повече от нужното и исканото.

Основните инструменти на достатъчно добрите родители са съзнателното премисляне, зрялостта и съпричастността.

Достатъчно добрите родители са убедени, че тяхното достатъчно добро родителство е достатъчно добро.

 A Good Enough Parent, Bruno Bettelheim

 

Детски психолог Женя Милушева

Още статии за деца и родители:

Как да създадем сигурна среда?

Кога да потърсим детски психолог?

Родителите и гнева