Какво представлява консултацията с детски психолог?

Обикновено първата среща е с родителите при работа с по-малки деца. Задачата е да изследваме особеностите в развитието на детето и настоящата заявка на родителите.

Изследванията показват, че връзката между психолога и клиента е от изключително значение за постигане на най-добрите възможни резултати от консултирането. В тази връзка е добре на тази първа среща спокойно да зададете своите въпроси и да изложите очакванията си.

При по-големите е препоръчнително да бъдат включени в първата среща, за да бъдат ангажирани в процеса.

Консултациите с деца са в рамките на 45 минути, а продължителността на фамилните консултации е 60 минути.

Консултирането на децата неизменно е свързано с работа с родителите.