Как да подготвим детето за среща с детски психолог?

 

Много родители задават въпроса какво да кажат на детето преди срещата с психолог, когато са убедени, че тя е нужна.

среща с детски психолог

Разговаряйте с детето за предстоящото посещение при психолог преди случването му и обяснете причината за посещението като използвате подходящи за възрастта думи, които детето може да разбере.

Възрастта на детето е определяща за това как ще го подготвим за консултация с детски психолог. За малките деца е подходящо да им кажете при отиване към кабинета, за да са запознати къде отиват и какво предстои да се случва. Децата в предучилищна възраст биха могли да научат вечерта преди срещата или в деня, в който имате насрочен час. Можете също да им кажете името на психолога. Информирайте юношите в момента, в който записвате час и поговорете с тях за това как се чувстват и какво мислят по въпроса.

Отговорете на всички въпросите честно така, че детето да може да получи повече информация и разбиране.

Добре е да кажете на детето, че ще бъдете с него в кабинета или ще изчакате в чакалнята(при по-големите деца и юношите е подходящо).

Уверете го, че няма да е нужно да разказва за неща, за които не желае да говори и че не е нужно да прави нищо, което не желае да прави.

Нека бъде спокойно, че има много други деца/юноши със същите проблеми, които имат консултации с психолог.

При малките деца носенето на нещо свое със себе си е добра идея – играчка, книга, любим герой.

За много деца е важно да са спокойни, че те и семействата им ще споделят с други хора за срещите им с психолога, само ако те позволят това.