Как да създадем сигурна среда?

[ssba-buttons]

Страхът, емоционалният или физически дискомфорт активират нуждата за свързване при малките деца.сигурност, деца, психолог
Когато са уплашени, самотни и преживяват стрес, децата разчитат на своите близки за защита и задоволяване на нуждите им. Когато страхът и стресът на детето са редуцирани от стабилните възрастни, то свързва близостта с безопасността и сигурността. Това е същността на сигурното привързване. Когато малките деца нямат емоционално достъпни възрастни,  на които да разчитат, те са по-способни да се справят с тревожността и стреса сами. При липса на достатъчно подкрепа в трудна за тях ситуация, децата свързват близостта с болка и страх, и заключават, че е по-добре да бъдат сами. Това е същността на несигурната привързаност.

Какво може да направи родителят за осигуряване на сигурност за детето?

Емоционална наличност

За детето е полезно родителят да бъде достъпен, надежден и себерефлексивен (да е наясно с емоциите си и да не приема коментарите и въпросите на детето лично). Съществено е майката и бащата да бъдат положителен пример за подражание (да показвта конструктивни умения за справяне).

Чувствителност

Родителят е добре да може да се настрои към чувствата, нуждите и психическото състояние на детето. Важно е да бъде съпричастен, грижовен, търпелив и нежен, както и да е способен да изслушва.

Отзивчивост

Родителят е нужно да реагира по подходящ начин на поведението и нуждите на детето. Едно от големите предизвикателства е свързано с това едновременно да бъде твърд и любящ. Също така той трябва да е активната страна във взаимодействието с детето, а не реактивната. За сигурността на детето възрастният е важно да създава усещане за безопасност, а не за страх, да осигурява последователна, предсказуема и подходяща за развитието на детето структура и изобилие от подкрепа.

Житейски умения

Нужно е детето да бъде научено приема себе си, другите и света такъв какъвто е, независимо, че понякога нещата не са такива каквито на му се иска да бъдат. От родителя се очаква също да покаже на детето, че контрола е в самото него – че мислите му определят как се чувства и че човек винаги има избор и начин да промени начина, по който се чувства към по-добро и всичко това зависи от самия него. Друго житейско умение, което родителя може да предаде на детето е да намира и разпознава ирационалните си мисли, които променят в негативна посока начина, по който се чувства.

Услужливост

Значимите възрастни около детето биха допринесли за създаването на сигурна привързаност , ако поддържат нагласата към трудните моменти като възможности за учене, а не като кризи. Те могат да му помагат да учи ефективни умения за справяне, като например управление на гнева, комуникация и решаване на проблеми. Добре е да разбират ролята си, отношението и развитието на родителските си уменията си по посока на това да бъдат зрели и любящи родители.

 

Детски психолог Женя Милушева

Още статии за деца и родители:

Децата, родителите и развода
Емоционална регулация при децата
Качествено време или…

Вашият коментар