Като родители ние не сме приятели на децата си

Какво има предвид вашият детски психолог, когато ви казва, че не сте приятели на детето си:

[ssba-buttons]

  • Децата не са хората, с които можете да споделяте за своите проблеми в партньорските отношения;
  • Децата ви не са тези, които трябва да ви успокояват, когато сте тъжни;
  • Децата не са тези, от които можете да очаквате разбиране и емоциолна подкрепа – те не са в ролята на ваши терапевти;
  • От децата няма как да очаква да пазят Вашите тайни;
  • Децата не бива да бъдат пощальони на посланията, които отправяте към вашия партньор.

Тези прости правила важат в семейства с и без развод между родителите.

Като родители ние не сме приятели на децата си – те имат нужда от родители.

Поемането на отговорност от наша стана да влезем в тази роля дава много повече сигурност у детето и го освобождава от отговорност, за която не е готово. Също така създава благоприятни условия за изграждане на едни здравословни граници, които гарантират отношенията в семейството.

Понякога децата имат нужда да знаят повече за случващото се, защото това ги касае, но не е енужно да бъдат емоционално въвлечени в отношенията на родителите.