Квалификация

Квалификация – Детско-юношески психолог Женя Милушева

Докторска степен по „Психология”

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Магистър „Детско-юношеска и училищна психология”

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Магистър „Социална работа с деца и семейства”

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Допълнителна квалификация

Дипломиран системен семеен консултант, завършил обучение по семейна терапия към Институт по Фамилна Терапия

Специализант в програма за професионално обучение в когнитивно-поведенческа терапия – 640 ч. /повече информация/

Специализант в програма за професионално обучение в игрова терапия /повече информация/

Parent-Child Interaction Therapy

Обучения  в позитивна психотерапия /повече информация/