Квалификация

Квалификация – Детско-юношески психолог Женя Милушева

Магистър „Детско-юношеска и училищна психология”

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Магистър „Социална работа с деца и семейства”

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Допълнителна квалификация

Специализант в програма за професионално обучение във фамилна и брачна терапия

Специализант в програма за професионално обучение в когнитивно-поведенческа терапия – 550 ч. /повече информация/

Специализант в програма за професионално обучение в игрова терапия /повече информация/

Parent-Child Interaction Therapy, 2015

Обучения  в позитивна психотерапия /повече информация/

Instrumental Enrichment (Structural Cognitive Modifiability to preventing learning problems)/Превенция на обучителни трудности, 2012

Обучение по Монтесори Метод за деца от 0 до  6 г. възраст, 2016-2017

Диагностика и превенция на езика, 3-4 години, 2010

Релационна психомоторика, 2012

Tерапевтични подходи и европейски законодателни практики, подпомагащи лицата от аутистичния спектър

Сексуалното развитие при децата и възрастните от аутистичния спектър

International conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY, Nis, 2018

Приложната психология – възможности и перспективи -2018,  17-та Международна Научна Конференция

Международна научна конференция “Предизвикателста и перспективи пред съвременната психология”, 2017

Втори национален конгрес по клинична психология с международно участие, 2016

Сертификация по тестове:

Тест за оценка на училищната готовност (ТУГ)

WISC IV: Скала за интелигентност на Уекслeр за деца

Рейтинг скала за оценка на разстройство на вниманието и хиперактивност

Проективна методика за оценка на емоционални и поведенчески проблеми при деца на възраст от 5 до 18г.

Субективно благополучие и взаимоотношения с родителите и връстниците в юношеска възраст (ССБВО)

Диференциален тест за оценка на агресията при деца и юноши

Индекс на родителския стрес

 Статии:

Теорията на професор Рувен Фойерщайн и произтичащите от нея инструменти за стимулиране на когнитивното развитие, кн. 6 на сп. „Педагогика“, София, 2012.

Родителството – една игра, без правила, бр. 20 Инфо-Гайд-за-РОДИТЕЛИ, бр. 120, юни-2015 г.

Как да разговаряме с детето за смъртта на близък човек?, www.psiholozi.com, 20.04.2016 г.

Първи опит за раздяла, списание Майчинство, октомври 2016г.

Женя Милушева: Важен е синхронът между родителите и детегледачката относно правилата, БНР, 14.08.2017г.