Квалификация

Квалификация – Детско-юношески психолог Женя Милушева

Докторска степен по „Психология”

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Магистър „Детско-юношеска и училищна психология”

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Магистър „Социална работа с деца и семейства”

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Допълнителна квалификация

Дипломиран системен семеен консултант, завършил обучение по семейна терапия към Институт по Фамилна Терапия

Специализант в програма за професионално обучение в когнитивно-поведенческа терапия – 640 ч. /повече информация/

Специализант в програма за професионално обучение в игрова терапия /повече информация/

 

Parent-Child Interaction Therapy, 2015

Обучения  в позитивна психотерапия /повече информация/

Instrumental Enrichment (Structural Cognitive Modifiability to preventing learning problems)/Превенция на обучителни трудности, 2012

Обучение по Монтесори Метод за деца от 0 до  6 г. възраст, 2016-2017

Диагностика и превенция на езика, 3-4 години, 2010

Релационна психомоторика, 2012

Tерапевтични подходи и европейски законодателни практики, подпомагащи лицата от аутистичния спектър

Сексуалното развитие при децата и възрастните от аутистичния спектър

Последни участия в международни конференции, симпозиуми и конгреси:

Научна конференция към  БАН „Психологията с лице към социалните проблеми„, София, България, 2018

International conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY, Nis, 2018

48th Annual Congress of the European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT 2018)

Приложната психология – възможности и перспективи -2018,  17-та Международна Научна Конференция

Международна научна конференция „Предизвикателста и перспективи пред съвременната психология“, 2017

Втори национален конгрес по клинична психология с международно участие, 2016

Сертификация по тестове:

Тест за оценка на училищната готовност (ТУГ)

WISC IV: Скала за интелигентност на Уекслeр за деца

Рейтинг скала за оценка на разстройство на вниманието и хиперактивност

Проективна методика за оценка на емоционални и поведенчески проблеми при деца на възраст от 5 до 18г.

Субективно благополучие и взаимоотношения с родителите и връстниците в юношеска възраст (ССБВО)

Диференциален тест за оценка на агресията при деца и юноши

Индекс на родителския стрес

 Статии:

Теорията на професор Рувен Фойерщайн и произтичащите от нея инструменти за стимулиране на когнитивното развитие, кн. 6 на сп. „Педагогика“, София, 2012.

Родителството – една игра, без правила, бр. 20 Инфо-Гайд-за-РОДИТЕЛИ, бр. 120, юни-2015 г.

Как да разговаряме с детето за смъртта на близък човек?, www.psiholozi.com, 20.04.2016 г.

Първи опит за раздяла, списание Майчинство, октомври 2016г.

Женя Милушева: Важен е синхронът между родителите и детегледачката относно правилата, БНР, 14.08.2017г.