Маймуната и нейното малко маймунче…

…или най-хубавото птиче

Един ден кралят на боговете решил, че ще се опита да открие бебето на кое животно е най-хубаво. Затова той предложил всяко животно да му покаже бебето си.  Обявил, че ще даде награда на животното с най-хубаво бебе.

Всички животни са заявили, че ще дойдат, защото те всички искаха да спечелят наградата за най-красивото бебе.

Животните се подредили на дълга опашка, всеки с бебе, за да го покаже на царя. Имало крава с теле, котката с нейното котенце, овца с малкото си агне, лъвът и малкото й, коза и детето й – в действителност всички животни можеш да се сетиш, с техните бебета.

Всички те дефилирали пред царя. Той поглеждал внимателно всяко бебе, за да види кое е най-хубаво. Всички животни се чудели кое бебе царят щял да избере за победител.

След като видял всички животни на големия парад, царят на боговете тъкмо щял да каже кой беше победител. Тогава изведнъж една маймуна дотича с нейното бебе. Тя бутна бебето си в ръцете на царя.

Кралят погледна надолу към малкото същество с набръчкано лице и присвити очи. “Какво, за Бога, е това?” попита царят.

Той си помисли, че това е най-грозното нещо, което някога бе виждал. Държеше бебето далеч от себе си и се взираше в него. “Вземете го веднага!” той каза. “Това е най-грозното бебе, което някога съм виждал!”

Всички животни започнаха да се смеят.

Майка маймуна взе бебето си и го прегърна силно. “Не ме интересува какво ще кажете,” каза тя. “Можете да дадете наградата на когото си решите. Но аз знам, че моето бебе е най-красивото бебе от всички!”

Маймуните, подобно на всички майки, си мислят, че тяхното собствено дете е най-доброто.

Африканска народна приказка

Детско-юношески психолог Женя Милушева

Приказките са неизменна част от работата на всеки детски психолог. Те могат да бъдат начин за развитие на детската идентичност и индивидуалност, постигане на емоционална стабилност, справяне със страхове, стимулиране на въображението и фантазията, творчеството и абстрактното мислене, развитие на умения за комуникация, повишаване на самооценката, проява на адекватно за конкретната ситуация поведение.


Още приказки за деца и родители…

Вашият коментар