Социалната тревожност

[ssba-buttons]

Най-добрият начин да управлявате своята социална тревожност е да я приемете

Като част от проучване на социалната тревожност Меган Макензи, професор по психология в университет в Торонто, установява скала от осем твърдения, която може да се използва както за оценка на социалната тревожност на някого, така и за оценка на отношението на човек към нея. От изследваните лица се изисква да оценят от 1 (никога не е вярно) до 7 (винаги вярно) точността на следните твърдения като ги отнесат към себе си:

  1. Да бъда социално тревожен ми създава трудности да живея живота, който ценя.
  2. Казвам си, че не би трябвало да мисля за социалната си тревожност.
  3. С удоволствие бих жертвал важни неща в моя живот в замяна на това, да не бъда социално тревожен.
  4. Обвинявам се за това, че имам ирационална или неадекватна социалната тревожност.
  5. Моята социална тревожност трябва да намалее, за да мога да предприема важни стъпки в живота си.
  6. Разделям мислите си за моята социална тревожност на добри или лоши.
  7. Моята социална тревожност не пасва на начина, по който искам да живея живота си.
  8. Не одобрявам себе си, когато се чувствам социално разтревожен.

Нечетните номера оценяват нивото на социална тревожност на човек, а четните номера оценяват нивото на приемане на тази тревожност.

Изследването стига до извода, че хората с по-ниски нива на приемане на тази тревожност могат да се възползват от форма на когнитивно-поведенческа терапия, която насърчава клиентите да приемат усещането си за тревожност, което всъщност улеснява промяната или облекчаването им. Това е същият основен принцип за излагането на стимула, който стои в тази терапия: ако нещо ви плаши, влезте в контакт с него и така ще ви плаши по-малко. Така че следващия път, когато сте ви ситуация и усещате социална тревожност, не се борете с нея – позволете просто ситуацията да се случи.

Вашият коментар