Насилието над деца

[ssba-buttons]

Статистическите данни за физическо насилие над деца са тревожни. Смята се, стотици хиляди деца са обект на физическо насилие всяка година от родител или близък роднина. Хиляди умират. За тези, които оцелеят, емоционална травма остава дълго след като външните белези са отминали.

Ранната диагноза и терапия са важни, за да се минимизира дългосрочното въздействие на физическо насилие.

Децата, които са били малтретирани може да проявяват:

 • негативна представа за себе си;
 • неспособност да се доверят или да обичат;
 • агресивно, разрушително, а понякога и девиантно(нарушаващо закона) поведение;
 • гняв и ярост;
 • опити за самонараняване или компрометиращо личността си поведение, мисли за самоубийство;
 • пасивно или изолиращо се поведение;
 • страх от започването на нови взаимоотношения или дейности;
 • тревожност и страхове;
 • училищни проблеми и/или нисък успех;
 • сексуално провокативно поведение;
 • чувства на тъга или други симптоми на депресия;
 • тежки спомени, кошмари;
 • употреба на наркотици и злоупотребата с алкохол;

Често тежките емоционални щети на децата, преживели насилие,  не отшумяват, а в юношеството или по-късно, когато много малтретирани деца стават родители, те самите злоупотребяват. Възрастен, който е бил малтретиран като дете, често има проблеми с установяване на интимни лични взаимоотношения. Тези мъже и жени могат да имат проблеми с физическата близост, докосването и доверието като възрастни. Те също са с повишен риск за тревожност, депресия, злоупотреба с вещества, физически заболявания, както и проблеми в училище или работата. Без подходяща терапия, физически малтретираните деца могат да търпят последствия цял живот. Ранната диагностика и терапия са важни за свеждане до минимум на дългосрочните последици от злоупотребата. Детско-юношески психолози правят подробна оценка и план за терапия на децата, жертви на насилие. Членовете на семейството може да се помогнат като научат нови начини за подкрепа и общуване един с друг. Чрез терапия преживялото насилие детето започва да си възвръща своята увереност и доверие.

Физическото насилие не е единственият вид насилие над деца. Много деца са жертви на небрежност, сексуално или емоционално насилие. При всички видове насилие детето и семейство е добре да ползват специализирана подкрепа.