Палаво и разсеяно дете или проблем с вниманието

[ssba-buttons]

Родителите са притеснени, когато получат обратна връзка от училище, че детето им не слуша учителя и нарушава дисциплината в клас.

Една от възможните причини (но не единствена) за това палаво и/или разсеяно поведение може да е разстройство на вниманието и хиперактивност.

дефицит на вниманието

Въпреки че детето с дефицит на вниманието иска да бъде добър ученик, импулсивното поведение и трудностите му да се концентрира в клас често му създават проблеми. Учители, родители и приятели знаят, че детето е с трудно поведение или различно, но те не са в състояние да кажат какво точно не е наред. Не са за пренебрегване широката гама от чувства на вина, гняв, обида, срам и т. н., които преживяват родителите на тези деца, често обвинявани от “компетентните” роднини, приятели, познати и непознати.

Всяко дете може да покаже невнимание, разсеяност, импулсивност, хиперактивност на моменти, но при детето с дефицит на внимание тези симптоми и поведение са много по-чести и силно изразени, отколкото при другите деца на същата възраст или ниво на развитие. Смята се, че децата с този проблем са 3-5% от децата в училищна възраст.  Трудностите с вниманието трябва да са започнали преди седемгодишна възраст и може да продължат и в зряла възраст. Това е проблем, който често са имали и 25% от биологичните родители на тези деца.

дефицит на вниманието, диагностика, хиперактивност, хиперактивно дете, палавоДетето с дефицит на вниманието и хиперактивност често показва някои от следните симптоми, които се проявяват на различни места с различни възрастни, придружаващи го:

 • трудности, свързани с нарушения на вниманието;
 • не обръща внимание към детайлите и прави грешки по невнимание;
 • лесно се разсейва;
 • губи училищни пособия, забравя да си напише домашното;
 • не успява да довърши работата в клас и домашна работа;
 • трудно му е да изслушва;
 • трудно му е да след няколко едновременно подадени му инструкции от възрастни;
 • отговаря прибързано;
 • нетърпеливо е;
 • върти се и не го свърта на едно място;
 • става от мястото си, тича наоколо или се катери насам натам прекомерно
 • изглежда винаги “в движение”
 • говори твърде много и е трудно играе спокойно;
 • прекъсва хората или нахълтва някъде.

Когато при детето са налице тези симптоми, трябва бъде направена цялостна оценка. То може да има други разстройства като поведенческо,  тревожно, опозиционно, тиково разстройство или депресия.  Понякога тези деца имат и трудности в учебната работа. Без подходяща терапия, детето може да изостане в училище, както и да страдат неговите социални отношения. То преживява изключително повече провали, отколкото успехи и е критикувано от учители и семейството, когато те не признават този проблем. Емоционално детето с дефицит на внимание по-трудно регулира емоциите си, има чести изблици на гняв, понякога се опитва да доминира, често влиза в конфликт с възрастни и връстници. Същевременно често това е интелигентно дете, което има желанието да се справя, но всички трудностите, които има, се отразяват на самооценката и на мотивацията му.

Дете с диагноза дефицит на вниманието и хиперактивност, което е терапевтирано по подходящ начин може да има продуктивен и успешен живот. Ако то показва симптоми и поведение, подобни на описаните по-горе, родителите могат да помислят за диагностика, която да установи причините за неговите проблеми, да открие неговите силни страни, чрез които то да бъде подкрепено.