Позитивна психотерапия

Обучения в позитивна ПСИХОтерапия

Игрова психотерапия при детски страхове, 2008

Рисунката в терапията с деца, 2007

Работа в група с деца и юноши, 2011

Позитивна психотерапия и Още за моята квалификация