Когнитивно-поведенческа терапия

Специализант в програма за професионално обучение в когнитивно-поведенческа терапия

Когнитивна терапия при ниска самооценка, Paul Wheble, 2007

Будиската философия и медиативни практики в когнитивно-поведенческата психотерапия, П. Петкова, 2007

The Science of Well-Being: Evidence-Based Interventions for Children, Adolescents, and Families/ Научно доказани интервенции за деца, юноши и семейства, 2013

CBT for borderline personality disorder and bipolar symptoms/Когнитивно-поведенческа терапия и техники при: личностови разстройства, депресия, биполярно афективно разстройство, Антонио Пинто, 2015

CBT for health anxiety/Когнитивно-поведенческа терапия при здравна тревожност,  Пол Салковскис, 2016

CBT for social anxiety disorder/Когнитивно-поведенческа терапия при социална тревожност, Томас Хайденрайх, 2017

EABCT 2018/ 48-ми Европейски Конгрес по когнитивно-поведенческа терапия

Когнитивно-поведенческа терапия и Още за моята квалификация