Достатъчно добрият родител е най-добрият родител

Достатъчно добрите родители не се стремят да бъдат перфектни родители и не очакват съвършенство от децата си. Нататък Достатъчно добрият родител е най-добрият родител