Спокойно и сговорчиво дете

Да научим децата на умения за справяне с емоциите е една от най-важните задачи, пред които сме изправени като родители и от нея зависи дали ще имаме спокойно и сговорчливо дете.

Нататък Спокойно и сговорчиво дете

Родителите и гнева

Нормално е да се ядосваме на детето си – малките рисуват по стените, по-големите понякога лъжат, а тийнейджърите имат чести изблици на променливи и объркани настроения. Нататък Родителите и гнева

Емоционална регулация при децата

Няма родител, който да не изпитва силно страдание, наблюдавайки как детето преживява не винаги позитивни емоции.

Нататък Емоционална регулация при децата