Тревожността на детето

И как да се справим с нея?

Детските страхове и тревожността са едни от най-често срещаните причини родителите да търсят помощ от психолог.

Нататък Тревожността на детето

Приказка за страховете в нашето въображение

Страхове, деца, детски психолог, психологИмало едно време един град, където най-големият страх на всеки човек беше да не се загуби някоя нощ в “Пещерата на страховете”. Никой никога не се беше връщал оттам, и когато някой се изгубеше и се озовеше там, последното, което се чуваше беше огромен писък, последван от няколко силни викове. Хората от града живееха в ужас, че един ден чудовището ще напусне пещерата. ОТ СТРАХ редовно оставяха подаръци и храна в устието на пещерата и те винаги бързо изчезваха.

Нататък Приказка за страховете в нашето въображение

Децата и техните страхове

Всички деца, а в интерес на истината и повечето възрастни, имат ситуации или периоди, в които изпитват повече страхове, стрес и тревожност. В такива моменти имат нарушен сън или понякога се разболяват. Такива преживявания са нормални за децата и като цяло са част от кризите на развитието.

страхове, психолог, деца Нататък Децата и техните страхове