Детето с тежко минало

и защо стандартните родителски техники не работят понякога…

За щастие повечето деца още от зачеването си израстват в обикновени семейства с правила и ограничения, насоки и граници, грижа и любов. Но има и деца, които нямат този шанс от самото начало и по-късно попадат в прекрасни семейства с родители, които обаче изпитват трудности да разберат поведението и емоционалния багаж, който детето неизменно носи със себе си.

Нататък Детето с тежко минало

Кога да потърсим детски психолог?

За много родители е трудно да се ориентират в какви ситуации е добре да се обърнат към детски психолог.

психолог, детски психолог, деца, юноши, депресия, тревожност, страхове, трудности във взаимоотношенията са връстници, стрес, поведенчески проблеми, управление на гнева и обучителни трудности, конфликти, развод

Нататък Кога да потърсим детски психолог?