За психологическото консултиране… и за мен

 деца, юноши, депресия, тревожност, страхове, трудности във взаимоотношенията са връстници, стрес, поведенчески проблеми, управление на гнева и обучителни трудности, конфликти, разводКазвам се Женя Милушева и работя като детско-юношески психолог и семеен консултант…

Работата ми ме среща с деца, юноши и семейства, индивидуално и в група. На тази дейност съм се посветила вече от едно десетилетие като съм била част от екипа в различни институции.

Заявката често във връзка с поведенчески проблеми, тревожност, страхове, депресия, трудности във взаимоотношенията с връстници, проблеми при управлението на гнева, загуби и стресови състояния, обучителни трудности. Когато става въпрос за симптом, проявен от детето, който тревожи родителите, обикновено е цялата семейна система страда. Всеки човек, всяко семейство, всяко дете е уникално само по себе си и има нужда да намери своя собствен път към щастието.

В какво се състои моята работа?

Моята работа е да осигуря подкрепа на клиентите да открият това, което вече имат – своята естествена способност да възстановят хармонията и да използват с пълна сила ресурсите си, за да се справят с трудностите по пътя на порастването, развитието и промяната в живота им.

–––––––

Като психолог за мен е удоволствие да помагам на деца и семейства, които са изправени пред предизвикателства, свързани с широкия спектър от разстройства и кризи в развитието и същевременно да виждам щастливи родители на щастливи деца.

[ssba-buttons]

 

Още информация за мен можете да намерите в:

Квалификация на детско-юношески психолог Женя Милушева