Контакти

Контакти
КоНСУЛТАЦИЯ С Детски психолог Женя Милушева

Адрес: гр. София, ж. к. Младост 3

E-mail: jmilusheva@detskipsiholog.eu

Телефон: 0898858505

Консултации се извършват само след предварително записан час.

Онлайн консултации са възможни с възраствни и деца в юношеска възраст.